Meddelande om webbplatsens sekretess - I överensstämmelse med EU: s lagstiftning om databehandling.

1. INLEDNING

Detta sekretessmeddelande ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via din användning av vår webbplats https://classiccarbs.co.uk

Genom att ge oss dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.

Emmanuel Grigoriou t / a Classic Carbs UK är datakontrollanten och vi ansvarar för dina personuppgifter (kallad "vi", "oss" eller "våra" i detta sekretessmeddelande).

Kontaktuppgifter:
Classic Carbs UK
Emmanuel Grigoriou
Workshop 2, enhet 19,
Premier Partnership Estate
Leys Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 3UP
Storbritannien

Fullständigt namn på juridisk person: Emmanuel Grigoriou handlar som Classic Carbs UK

E-postadress: [e-postskyddad]

Det är mycket viktigt att informationen vi håller om dig är korrekt och aktuell. Vänligen meddela oss om när som helst dina personuppgifter ändras genom att maila oss på [e-postskyddad]

2. VAD UPPDATERAR DATUM OM DIG, FÖR VILT ÄNDAMÅL OCH PÅ GRUND VI PROCESSER DET
Personuppgifter betyder all information som kan identifiera en individ. Det innehåller inte anonymiserade data.

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

• Kommunikationsdata som innehåller all kommunikation som du skickar till oss om det är via kontaktformuläret på vår hemsida, via e-post, text, social media messaging, social media-postning eller annan kommunikation som du skickar oss. Vi bearbetar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för registrering och för upprättande, förföljelse eller försvar av rättsliga krav. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i det här fallet ska svara på meddelanden som skickas till oss, att registrera och upprätta, förfölja eller försvara rättsliga påståenden.

• Kunddata som innehåller uppgifter om eventuella inköp av varor och / eller tjänster, såsom ditt namn, namn, faktureringsadress, leveransadressens e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, inköpsuppgifter. I de sällsynta tillfällen när du betalar oss via telefon, så snart din betalning har gått igenom, förstör vi och förkortar dina kortuppgifter. Vi bearbetar dessa uppgifter för att leverera de varor och / eller tjänster du har köpt och för att hålla register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder vid din begäran att ingå ett sådant kontrakt.

• Användardata som innehåller data om hur du använder vår hemsida och eventuella onlinetjänster tillsammans med data som du skickar för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster som vår Facebook-sida. Vi behandlar dessa data för att driva vår webbplats och se till att relevant innehåll tillhandahålls för dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopiering av vår webbplats och / eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår hemsida, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall ska göra det möjligt för oss att hantera vår hemsida och vår verksamhet korrekt.

• Tekniska data som innehåller data om din användning av vår hemsida och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, besökstid på sidor på vår hemsida, sidvisningar och navigationsvägar, detaljer om antalet Ibland använder du vår hemsida, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår hemsida. Källan till dessa data är från vårt analyssystem. Vi bearbetar dessa data för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten i vår annonsering. Vår lagliga grund för denna bearbetning är våra legitima intressen, som i detta fall ska göra det möjligt för oss att hantera vår hemsida och vårt företag korrekt och att växa vår verksamhet och bestämma vår marknadsstrategi.

• Marknadsdata som innehåller data om dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser. Vi bearbetar dessa uppgifter för att du ska kunna delta i våra kampanjer som vi kan hålla, t ex tävlingar, prisdragningar och gratis upplysningar, att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall ska studera hur kunderna använder våra produkter / tjänster, utvecklar dem, växer vår verksamhet och bestämmer vår marknadsstrategi.

• Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och att mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi tjänar dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Känslig data

Vi samlar inte några känsliga data om dig. Känslig data avser data som innehåller detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in information om kriminella domar och brott.
Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte ger oss uppgifterna när det begärs, kan vi kanske inte kunna utföra kontraktet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte lämnar oss de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har beställt men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid den tiden.

Vi använder endast dina personuppgifter för ett ändamål som det samlades in för eller en rimligt kompatibel syfte om det behövs. Om vi ​​behöver använda dina uppgifter för ett orelaterat nytt syfte ska vi meddela dig och förklara de rättsliga grunderna för bearbetning.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

3. Hur samlar vi in ​​dina personliga uppgifter

Vi kan samla in data om dig genom att tillhandahålla uppgifterna direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka oss e-postmeddelanden). Vi kan automatiskt samla in vissa uppgifter från dig när du använder vår webbplats med hjälp av cookies och liknande teknik. Se vår cookie policy för mer information om detta: https://classiccarbs.co.uk/cookie-policy.

Vi kan ta emot data från tredje part som analytikeleverantörer som Google baserat utanför EU, reklamnätverk som Facebook baserade utanför EU, till exempel sökleverantörer som Google utanför EU, leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster , såsom datormäklare eller aggregat.

Vi får också ta emot data från offentligt tillgängliga källor, såsom Companies House och Electoral Register baserat inom EU.

4. MARKNADSKOMMUNIKATION

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation är ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Enligt sekretess- och elektroniska kommunikationsföreskrifterna kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation från oss om (i) du köpte eller bad om information från oss om våra varor eller tjänster eller (ii) du gick med på att få marknadsföringskommunikation och i varje fall du har inte valt att ta emot sådan kommunikation sedan. Enligt dessa regler kan vi, om du är ett aktiebolag, skicka dig marknadsföringsemail utan ditt samtycke. Men du kan ändå välja bort att få marknadsföringsemail från oss när som helst.

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för egna marknadsföringsändamål får vi ditt uttryckliga samtycke.

Du kan fråga oss eller tredje part om att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa bortkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig.

Om du avstår från att ta emot marknadsföringskommunikation gäller inte denna borttagning av personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, t.ex. inköp, garantiregistreringar etc.

5. UPPGIFTER OM DINA PERSONLIGE DATA

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan:

• Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
• Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare
• Regeringsorgan som kräver att vi rapporterar bearbetningsaktiviteter.
• Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver alla tredje parter till vilka vi överför dina data för att respektera säkerheten för dina personuppgifter och att behandla den i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR - OM ÖVERFÖRINGAR UTOM EES

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så EU-lagstiftningen har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Vissa av våra tredje parts tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder finns på plats:

• Vi överför endast dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter genom, eller
• Om vi ​​använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer godkända av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. eller
• Om vi ​​använder oss av USA-baserade leverantörer som ingår i EU-USA: s sekretessskydd, kan vi överföra data till dem, eftersom de har motsvarande skyddsåtgärder på plats.
Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du kommer att ha rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka detta samtycke.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter misslyckas, används, ändras, avslöjas eller öppnas utan tillstånd. Vi tillåter också tillgång till dina personuppgifter endast för de anställda och samarbetspartners som har ett företag behöver veta sådana uppgifter. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de måste hålla det konfidentiellt.

Vi har rutiner för att hantera eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott om vi är lagligen skyldiga att.

8. DATARETENTION

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vilken rätt tid det är att hålla data för vi tittar på dess mängd, natur och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller utlämning, behandlingsändamål, om dessa kan uppnås på annat sätt och lagliga krav.

I skattesyfte kräver lagen att vi ska hålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

9. DINA RÄTTIGHETER

Enligt lagen om dataskydd har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, som inkluderar rätten att begära tillgång, korrigering, radering, begränsning, överföring, objektiv mot bearbetning, överförbarhet av data och (där laglig grund för bearbetning är samtycke) till återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter på:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/
Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på [e-postskyddad]
Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven eller vägrar att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet meddelar vi dig.

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till informationskommissionärens kontor (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem (www.ico.org.uk). Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det för dig.

10. TREDJE PARTS LÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

11. SMÅKAKOR

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller några webbläsarkakor eller att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se https://classiccarbs.co.uk/cookie-policy

ÄNDRA ÄNDRING:
Som med någon av våra administrativa och juridiska meddelandesidor kan och innehållet på denna sida ändras över tiden. Följaktligen kan denna sida läsa annorlunda utifrån ditt nästa besök. Dessa ändringar är nödvändiga och utförs av ClassicCarbs.co.uk, för att skydda både dig och vår ClassicCarbs.co.uk-webbplats. Om denna sida är viktig för dig bör du checka tillbaka ofta eftersom inget annat meddelande om ändrat innehåll kommer att tillhandahållas antingen före eller efter ändringen träder i kraft.

Frågor / kommentarer / problem:
Du kan också besöka www.allaboutcookies.org (…eller https://www.aboutcookies.org/ ) för mer information om cookies, inklusive hur du tar bort alla våra cookies från din webbläsare när du lämnar vår webbplats.

Om du har några frågor om innehållet på denna sida eller helt enkelt vill komma till oss av någon annan anledning, kan du göra det genom att följa den här länken: https://classiccarbs.co.uk/contact-us